תנאי השימוש

כללי

 • כל תנאי השימוש באתר למסחר בפרחים באינטרנט מטעם זרי דפנה מנוסחים בלשון זכר רק מטעמי נוחות והם כמובן מתייחסים לגברים ונשים כאחד.חזקה על כל אדם המשתמש בשירותי האתר באם דרך טלפון עם נציג השירות של החנות ובאם בהזמנה ממוחשבת ובסליקת כרטיס אשראי אלקטרוני מצהיר למעשה ומתחייב כי הוא מסכים לכל הוראותיו של תקנון משפטי זה.

שעות פעילות וזמני משלוחי הפרחים

 • שעות פעילות מרכז ההזמנות  ומשלוחי הפרחים הינם:

            בימים א-ה יתבצעו משלוחי פרחים בין השעות 9:00 ועד 20:00
            בימי ו` וערבי חג יתבצעו משלוחי פרחים זרי פרחים וסידורי פרחים  וכל סוגי המשלוחים מחנות הפרחים בין השעות 8:00 ועד 13:00

 • המוצרים יגיעו ליעדם עד לשעה בה התחייב מוקד ההזמנות בטלפון בדרך כלל כ5-6  שעות מרגע אישור ההזמנה ע"י מרכז ההזמנות ונציג השירות של החנות . רצוי ומומלץ לוודא כי זמני משלוח הפרחים תואם לרצונות המזמין בנוגע לשעות ההגעה של משלוח הפרחים. לכל המאוחר יגיעו הפרחים בשעה 20:30 בערב באותו יום עסקים.
 • אין לחנות הפרחים זרי דפנה יכולת להתחייב על שעות משלוחי הפרחים בימי שישי וערבי חג. יש לוודא מול מרכז ההזמנות את השעה המבוקשת למשלוח, לימי שישי וחג רצוי להזמין את משלוח הפרחים כמה ימים לפני בכדי לחסוך אי נעימויות.
 • כל הזמנות ו/או הודעות שתתקבלנה  עד השעה 18:00 יטופלו באותו היום- בתיאום עם מרכז הלקוחות, במידה ולא נוכל לטפל בהזמנה נודיע טלפונית למזמין משלוח הפרחים.
 • כל הזמנות משלוחי הפרחים ו/או הודעות שיתקבלו אחרי השעה 18:00 תטופל ביום העסקים הבא.

מדיניות שירותים ומחירים בנוגע לביצוע משלוח פרחים

 • כל הזמנות באתר יתקבלו בקניה מעל "מאה" 100 ש"ח בלבד, במידה והמוצר אותו אתם רוצים להזמין איננו זר פרחים או סידור פרחים יש לוודא מול מרכז ההזמנות שהם מקבלים את ההזמנה..
 • תמונות זרי הפרחים,סידורי הפרחים,ועוגות הפרחים באתר מייצגות  את הגודל הבינוני של התמונות.
 • במידה והוזמן דרך אתר האינטרנט של חנות הפרחים זרי דפנה זר פרחים זר מתוק סידור פרחים עוגת פרחים יין נרות עציצים ועוד אך אזל מן המלאי אחד מן המוצרים, במידה וחסרונו משמעותי אנו נודיע טלפונית למזמין הפרחים ונבקש את אישורו, במידה והשינוי נובע בשל פרח שחסר בזר אך ניתן להחליפו בפרח דומה בצבעים דומים ובמחיר דומה לא נעדכן את שולח הפרחים.

ביטול הזמנה

 • כל רוכש משלוח פרחים דרך אתר האינטרנט של זרי דפנה ומבקש לבטל את רכישת משלוח הפרחים שביצע יודיע על כך טלפונית (03-5328835). ותשלח במקביל בקשה  בכתב (פקס או באמצעות דוא"ל.)
 • במידה ו התקבלה הודעת הביטול לפני שנשלחו המוצרים על ידי החברה , תבוטל ההזמנה וכן כרטיס אשראי של הרוכש יזוכה לחלוטין.
 • במידה והתקבלה הודעת הביטול לאחר שבוצע משלוח הפרחים וכאמור המוצרים  נשלחו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, לא ניתן יהיה לבטל את הרכישה  והרוכש יחויב במלוא מחיר הרכישה .
 • אם וכאשר יוחלט לבטל הזמנה,יחולו על הרוכש דמי ביטול הזמנה בסך 45 ש"ח +דמי משלוח במידה ובוצע.

הגבלת אחריות של חנות הפרחים זרי דפנה

 • "זרי דפנה" שואפת ומתחייבת כי כל המוצרים המוצעים באתר האינטרנט הנ"ל יהיו באיכות גבוה תוך שמירה על אמנת השירות שלנו ואמון המזמינים נדגיש כי אנו מקפידים מאוד על איכותם הגבוהה של פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים וזאת על ידי קניות ישירות ממגדלי הפרחים.
 • כל האחריות של המוצרים שאינם זרי פרחים,סידורי פרחים,עוגת פרחים עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן הקבועים בחוק ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר, באם צורפו.
 • כל התמונות באתר "זרי דפנה" מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על  גבי צג  המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות, אך אנו נשתדל כי זרי הפרחים יהיו מרשימים ודומים ככל האפשר לתמונות המוצגות באתר.
 • בכל מקרה חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.

קניין רוחני

 • כל שימוש באתר יהיה למטרות אישיות בלבד וכן לכל מטרה שמפורטת בתקנון זה.
 • האתר "זרי דפנה " מכיל מידע אשר חלקו מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, וזכויות קניין אחרות. האמור חל הן על החלק הכתוב וכן על התמונות והגרפיקה המופיעה באתר האינטרנט "זרי דפנה" . לחברה ו/או למפעילי האתר "זרי דפנה"  הזכות הייחודית והבלעדית לעשות שימוש במידע המופיע באתר ו/או באיזה חלק ממנו. משתמש ו/או רוכש ו/או צד ג` כל שהוא לא יהיה רשאי לעשות שימוש, באיזה אופן שהוא, אלא למטרות המצוינות בתקנון זה, במידע ו/או באיזה חלק ממנו, המופיע באתר. השימוש באתר "זרי דפנה" לא יהא בו כדי להקנות למשתמש ו/או לרוכש ו/או לצד ג` כל שהוא זכויות קנייניות במידע המצוי באתר.
 • משתמש ו/או רוכש ו/או כל צד ג` כל שהוא לא יהיה רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר "זרי דפנה" , במידע שבאתר, ו/או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו, למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר ולמעט המטרה שלשמה מותר השימוש באתר.
 • האתר "זרי דפנה" מכיל קישורים לאתרים קרובים ו/או קשורים ברשת האינטרנט וזאת לנוחות המשתמשים בלבד. החברה ו/או מפעילי האתר אינם אחראים לתוכני האתרים האחרים ו/או למידע המופיע בהם בכל אופן שהוא. כל כניסה ו/או שימוש באתרים המקושרים לאתר נעשים באחריות המשתמש בלבד.

מקום השיפוט

 • כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין החברה בשל פעילות אשר בוצעה באתר ו/או מידע המופיע באתר, תתברר על פי הדין הישראלי וניתנת בזאת סמכות דיון מקומית ייחודית ובלעדית לבתי המשפט בתל-אביב - יפו ולהם בלבד.
 • "זרי דפנה " שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את תנאי התקנון, וכן לשנות את מגוון השירותים והמחירים המוצעים וכן כל פרט אחר המופיע באתר, לרבות סגירתו ו/או ביטול ו/או צמצום ו/או הרחבת השירותים הניתנים בו, והכול על פי שקול הדעת הבלעדי של החברה ו/או של מפעילי האתר.